Tehetség vagy jó képesség?

Kedves Barátaim, Ismerőseim!

Néhány alkalommal alapítványok, egyesületek profilját szeretném bemutatni.

Kérem 1%-al támogassátok pótolhatatlan munkájukat!

Interjúm a Tehetség Kapcsolatrendszer Alapítvány vezetőjével készült.

Kérdez: Füves Zsuzsa Válaszol: Kardos Péter

 • Gyakran hallani, hogy gyermekem kiváló képességű ezen és ezen a területen.  Tehetséges. Tegyük tisztába a „tehetség fogalmát”.

A tehetséget, mint fogalmat a társadalom általában szűkebb értelmezési keretekben használja. Elsősorban – főleg a különböző televíziós tehetségkutató műsorok miatt – valamilyen művészi tehetséget értenek alatta. Esetleg egyfajta praktikus kreativitást, amit legtöbbször a kézügyességgel azonosítanak. Tágabban értelmezve persze megjelennek már a különböző tudományterületek is, de az általános felfogásban nem ez a jellemző.

A szűkebb szakmai definíció elsősorban az un. Renzulli-modellt tartja elsődlegesnek, mely szerint a tehetségnek négy alapvető összetevője van:

 • Átlag feletti általános kognitív képességek – ezt mérhetjük az ismert IQ-tesztekkel
 • Átlagot meghaladó speciális, különleges képességek – pl. nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-téri, testi-mozgásos, szociális-interperszonális, intraperszonális
 • Kreativitás – pl. originalitás (eredetiség), flexibilitás(rugalmasság), fluencia (határátlépések), problémaérzékenység stb.
 • A feladat iránti erős érzelmi elkötelezettség – pl.: érdeklődés, versenyszellem, kitartás, emocionális stabilitás stb.

Tehetségesnek tehát elsősorban azok tekinthetők, akik valamely területen kiemelkedő adottságaik – általában a négy fenti összetevő ötvözeteként – alapján magas szintű teljesítményre lehetnek képesek az élet valamely területén. Ami persze nem azt jelenti, hogy ezt meg is tudják valósítani, sőt, sokszor a környezetük vagy nem veszi őket észre, vagy a „különbözőségüket” devianciaként látja, láttatja. A tehetség nagyon sérülékeny, rendkívül sok pozitív, megerősítő körülmény és/vagy személy szükséges a számukra, akik támogatják, megerősítik őket életútjukon. Ennek hiányában kiemelkedő képességeik elvesznek mind az ő saját, mind a társadalom számára. Mi ezt a támogatást szeretnénk egy rendhagyó módon megvalósítani.

 • Milyen céllal hoztad létre az alapítványt?

Számos tehetségekkel foglalkozó szervezet és program létezik már az országban, de ezek mindegyike elszigetelten, egymástól függetlenül, elsősorban vagy tanulmányi versenyekre készít fel, vagy egyéni ill. kis csoportos mentori tevékenységet végez stb. Alapítványunk egy teljesen rendhagyó, eddig még sehol nem alkalmazott, kreatív megközelítést szeretne bevezetni a valós szükségletekre építve.

Többek között a hálózatkutatási eredményekre alapozva mi a kapcsolati hálót, a későbbi „kapcsolati tőke” alapját helyeztük a középpontba, valamint a tehetségeink kimagasló kreativitását, fantáziavilágát, az átlagostól eltérő problémamegoldó képességeit.  A későbbi sikerek és eredmények elsődleges segítője a kapcsolati tőke mind az egyéni, mind a vállalkozói területen. A két „célcsoportunk” is ez lett, tehát egy részről a tehetséges, kiemelkedő képességű tanulók, diákok, másrészt a cégek, vállalkozások és ezek fejlesztő, -kutatási programjai.

Egy együttműködési feltételrendszert és online háttérplatformot, „közösségi médiumot”,  ennek alapjait  dolgoztunk ki a kimagasló képességű, tehetséges diákok, tanulók és a vállalkozói, céges világ, illetve akár a győri városi – később akár nagyobb léptékű, országos – érdekeltségek  összekapcsolására, egymásra találására és hosszú távú együttműködésére.

 • Milyen életkorú emberekkel foglalkoztok?

A közoktatásban részt vevő kiemelkedő képességű tanulókkal az általános iskoláktól az egyetemi, főiskolai hallgatókig. Ezeket a fiatalokat szeretnénk aktívan összekapcsolni a céges, vállalkozói réteggel. Mindkét „célcsoport” szükségleteit szeretnénk hatékonyan összekapcsolni, vagyis röviden:

 • A tehetséges, kimagasló képességű diákok az általános iskoláktól a felsőoktatásban tanulókig, és az ő, a felnőtt társadalomnál még jelentősen kreatívabb képességei, szabad kapacitása, magas szintű problémamegoldó képességei
 • Valamint a vállalkozói szféra, a céges világ a maga fejlesztéseivel, projektjeivel, megoldandó problémáival, kutatási területeivel, de akár bármilyen kreativitást igénylő feladataival a robottechnikától pl. egy új kisvállalkozás marketingötleteiig stb.

Honlapunkon a regisztrált cégeknek vállalkozásoknak lehetőségük van szövegesen, képekkel, videókkal bármilyen jellegű megoldandó problémát megosztani, amelyhez több tevékenységi lehetőség is adott, az egyszerűbb brain storming-tól a komolyabb kis csoportos együttműködésig. Így a tehetségeink által generált ötletek, vagy kidolgozott megoldási javaslatok egyrészt közvetve konkrét anyagi hasznot is hoznak egy adott vállalkozásnak, másrészt a tanulók kilépve az iskolai elméleti keretekből, gyakorlativá tehetik a megszerzett tudásukat, mely szükségessé teszi számukra a további kutatómunkát is. A tapasztalat szerint a valós élet problémáihoz nagy lelkesedéssel kapcsolódnak bármely korosztályból.

Úgy gondoljuk, hogy ezen az úton nagy számú újítás, találmány is létrejöhet, amely Győrt – amennyiben a város támogatását megkaphatnánk hozzá – ezen a módon is kiemelné az ország többi települése közül innovatív ötletek megvalósulása tekintetében, később pedig minta lehetne egy országos szinten is megvalósuló programhoz is.

 • Vannak-e futó programjaitok jelenleg?

Két része van a tevékenységünknek:

 • A legfontosabb, ami a kiindulópontja ennek az együttműködésnek  egy olyan online közösségi tér amit létrehoztunk, amely az előbb említett két nagy csoportot aktívan összekapcsolja és biztosítja azt a lehetőséget, hogy a tehetségeinknek a valós élet problémáinak a megoldása – az iskolai tudást felhasználva és meghaladva – kihívást, közösségépítést és kapcsolati hálózatot, egy aktív problémamegoldó felületet és ezen keresztül anyagi-és szellemi értékeket hozzon létre
 • Emellett folyamatosan végezzük (lehetőségeink szerint) a tehetségazonosítást, képességvizsgálatokat (intelligencia, kreativitás, kudarctűrés, kreatív személyiségprofil stb), valamint az egyéni és a csoportos foglalkozásokat ezen kiemelkedő képességű fiatalok számára, illetve a tehetséges fiatalok életúttervezését, pályaválasztását is segítjük.
 • Miben szeretnétek fejlődni az elkövetkezendő időszakban?

A lehető legmagasabb szintű informatikai fejlesztését szeretnénk elérni rövid távon a meglévő online problémamegoldó, a kapcsolati hálót létrehozó és működtető felületnek. Ehhez még támogatókat keresünk akár Győr városának segítségével, vagy akár befektetői oldalról is, hiszen konkrét profitgeneráló tényezőként is megjelenhet ez a kezdeményezés már a közeljövőben is.

De az online térből csak kiindulunk, a cél, hogy az így elkezdett tevékenységeiket valós találkozások és együttműködések kövessék. Lépjenek kapcsolatba és működjenek együtt egymással a legjobb képességű diákok, tanulók – az általános iskolák legkiválóbb tanulóitól az egyetemistákig –  és a vállalkozói szféra. Ezt szeretnénk olyan szintre fejleszteni, hogy a diákoknak „kiváltság” legyen ehhez a kezdeményezéshez kapcsolódni – így ösztönözve őket az iskolai teljesítmények javítására, valamint az iskolai tudást meghaladó önálló kutatásra, tanulásra is. Emellett szeretnénk meggyőzni kezdetben a régió minél több cégét, vállalkozóját, hogy ez az együttműködés a kiemelkedő képességű fiatalokkal anyagi és erkölcsi értelemben is hasznos a számukra is. Ehhez keresünk olyan támogatókat, akik látják ebben a lehetőséget az említett területeken.

Most már számos olyan közösségi oldal működik – Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin stb. – melyeken a fiatalok rengeteg időt töltenek és egymással kapcsolatokat ápolnak, de ezek közül egy sincs, ahol célként van kitűzve a szellemi (és persze ebből következően sokszor az anyagi, pénzben is kifejezhető) értékteremtés, valamint egy tudatos kapcsolatitőke-felhalmozás is. Sokan idegenkednek az „elit klubok”-tól, de tény, hogy a magas intellektusú és kreativitású fiatalok sok tekintetben eltérő potenciállal, lehetőségekkel és igényekkel rendelkeznek. Amellett, hogy számukra ez egy kivételes lehetőség, a vállalkozói, céges világ számára szintén az. Kicsiben szeretnénk kezdeni – amennyiben Győrben és a megyében ehhez támogatást is kapnánk – de a későbbiekben a terv egy országos szinten megvalósuló program, napi szinten használt közösségi média lesz a reményeink szerint.

 • Végzettséged – pszichopedagógus-tehetségszakértő – mennyiben segíti a tehetségek azonosítását?

Tízegynéhány éve végzek aktívan részképesség vizsgálatokat, többek között a tehetséges tanulók képességvizsgálatát is. A legfőbb vizsgálati irányok jelenleg az intelligencia tesztek alapján egy részletes kognitív profil felállítása, valamint a kreativitás vizsgálati módszerei, ezen kívül a célkitűzések realitása is vizsgálható a kudarctűrő képességgel együtt. Része a vizsgálati protokollnak még a figyelmi funkciók, a pályaorientációhoz köthető önismereti terület, illetve az érdeklődési területek és a személyiség egyes tehetségekhez köthető jellemzői is. Amióta ezen a területen dolgozom, rendkívül sok kimagasló képességű nagyszerű kis emberkével találkoztam. Leginkább aranymosásnak látom ezt a munkát, mivel nagyon sokszor a hétköznapi ember számára nem látszanak azok az értékek, amelyekkel ezek a gyerekek, fiatalok rendelkeznek. A munkám számomra hivatás-elhivatás, vagyis elsősorban nem munkának tekintem, hanem értékteremtő, értékfelfedező tevékenységnek. Az egyéni vizsgálatok és tanácsadás mellett nagyon sok előadást, csoportos foglalkozást, képzést is tartok, melyek révén igyekszem továbbadni ezt a tapasztalatot a pedagógusoknak, szülőknek és diákoknak egyaránt. Szívesen veszem megkeresésüket bármilyen részről az említett témákban, mivel a legfőbb célom, hogy amennyire tőlem telik, szemléletváltozást tudjak létrehozni a lehetőségekhez képest minél szélesebb körben.

Tehetség Kapcsolatrendszer Alapítvány

Adószám: 18908910-1-08

https://tehetsegalapitvany.hu/

kpa1970@gmail.com

06 20 33 55 909