Volt egyszer egy egyesület…

Szavak és érzelmek a képhez: közösség, hangulat, fegyelem, sport, életerő, csapatszellem. Tudnám folytatni! Lássuk Judit történetét!

Kezdetben barátok invitáltak egészségmegőrzés céljából már olyan működő csoportba, ahol a test és lélek harmóniáját ápolták chi kung foglalkozás keretében. Később kipróbáltuk ennek a dinamikusabb változatát a kung fu-t, így napjainkig ennek a kettőnek az ötvözetével igyekszünk egészségesebbek és fiatalosabbak maradni.

Ezekhez a tevékenységekhez csatlakoztak családtagok  és azt vettük észre, hogy népes családi testgyakorlás lett belőle, ahol apuka, anyuka és a gyerekek ( sérült gyermek is )egyidőben , egyhelyen jól érzik magukat , kikapcsolódnak és fejlődnek a testkultúra és a közösség által.

Az idő előrehaladtával szükségessé vált egy állandó helyiség, annál is inkább, mivel hozzánk szerveződtek különféle csoportok is. Abban az időben felszabadult cégünk telephelyén több helyiség, így otthont tudott adni mindenkinek.

Ekkor láttuk, hogy szükség van egy olyan hivatalos  szervezeti formára, amivel meg tudunk jelenni, a helyi lakosokat, közösségeket meg tudjuk szólítani, pályázni tudunk és szponzorokat keresni programjainkhoz. A kezdeti szűkebb közösség -megalakítottuk Egyesületünket és megfogalmaztuk elképzeléseinket, céljainkat a jövőre nézve.

Foglalkozásaink: női torna, jóga, tai chi, kung fu, gitárklub, táncklub, állatbarát klub.  Kulturális programjaink- előadások, szórakoztató műsorok voltak. Egészségnapok keretében  – az Egyesület bemutatása, foglalkozásaink  népszerüsítése,   kipróbálhatósága , céljaink , életszemléletünk szélesebb körben való megismertetése volt a cél.

Mit tapasztaltunk és tanultunk a közel 15 éves fennállás alatt?

A közösség összetartó és szemléletformáló erejét – tanultunk  elfogadást, toleranciát , egymás kölcsönös tiszteletét,  értékközvetítést, mintát, értékkövetést, pozítív gondolkodást és megerősítést,  elvárásnak megfelelést, rendszerességet,  koncentráció fejlesztést, kitartást, amik kihatnak  a  szellemi munkára is.

Mik jellemezték a fejlődésünket?

Hasonló gondolkodás és értékrend alakult ki. A különböző felnőtt korosztályok és az évek során közöttünk felnövő gyerekek természetesnek vették, hogy együtt töltjük el a szabadidőt, rengeteg közös élménnyel gazdagodva. Fontos tényező, hogy ebben a közösségben mindenki saját maga lehetett, nem kellett megfelelni társadalmi elvárásoknak, pozícióknak.

Az Egyesület fejlődésében akkor következett be negatív fordulat, mikor tárgyi feltételeink, lehetőségeink szűkebbek lettek és változtatni kellett addigi működési formánkon. Ehhez hozzájött az is, hogy a közösség tagjainak élete az évek alatt más irányt vett, gyerekek középiskolába, egyetemre kerültek, a felnőttek élethelyzete megváltozott. Végül közös döntés alapján az egyesületi formát megszüntettük.

Mára a pár családból álló baráti társaság megmaradt, még a pandémia előtt is heti  rendszerességgel összejöttönk edzeni. Kialakult közöttünk a hosszú távú összetartozás igénye és élménye, egymás sorsának kísérése. Osztozunk egymás örömében, bánatában, segíteni tudunk önzetlenül.  Akarva-akaratlanul részesei lettünk egymás életének. Várjuk, hogy újra találkozhassunk.

Az Egyesület pedig, egy szakasza az életünknek – szép emlék, hiszen az élet folyamatos változás.