Csapatmunka a munkahelyen

Tudatos vezetés

A szakmai kiscsoportok kulcstényezői a munkahelyeknek. A munkahely sikerességét, befolyását és arculatát a jól működő szakmai teamek adják. Ott, ahol a vezető megbízik a kollektívában, kompetenciáiknak megfelelő feladatokkal látja el őket, katalizátorként használja a csapat befolyását, ott magas színvonalú és hatékonyan működő csoportok jönnek létre. Nyilván megalakítani és a csoport tagjait kiismerni nem kis munka, viszont megéri foglalkozni vele. Hosszú távon a működőképességet, akár a jövőt jelentheti egy cég számára. Egy jól működő szakmai team a vezetőnek is nagy segítség, mivel képes a munkatársak motiválására, motorja lehet a munkahelyi közösségnek. Megfelelő mozgástér nyújtásával, a kötelességek mellett a jogok adásával, kiválóan teljesítő közösség válhat a teamből. A jól működő szakmai teamokhez tudatos, közösségi szemléletű vezető szükséges.

A team mentálhigiénéje

Teamtagoknak érezniük kell, hogy nem csak egy csoport tagjai a munkahelyen, hanem közös célokért dolgozó, jól kooperáló embereké. Kritikájuk lehet, de azt a megfelelő időben és embereknek mondhatják el. Helyes kommunikációval, tiszteletteljes emberi kapcsolatok kialakításával fejlődni fog a team. Beindul az egyéni és közösségi fejlődés is. Egy szakmai teamtag önbizalma megnő, mer nyíltan beszélni, akár vitába szállni a jó dolgokért, véleménye van, amelyet tisztelettel elmond.

A szakmai team közösség felelősséget vállal a team megfelelően jó működéséért. Mindenki tud valamit, ezt „be is dobják a közösbe.” Az egymással kooperáló teamtagok kialakítják azt, hogy ki mihez ért, miért felel. Megélik a közös munka élményét. Céljuk, hogy fenn tartsák ezt az ideális állapotot, így érdemben tesznek saját és a munkahelyi közösség fejlődéséért, nem utolsó sorban a saját mentálhigénéjükért. A belső hierarchia kialakulásával megtanul mindenki alkalmazkodni, mert ez teszi működőképessé a teamet. Amennyiben a csoport sikeres, a csoport minden tagja védi a kisközösségüket. Természetesen lehetnek emberek, akik „kilógnak” a teamből, a teamvezető feladata elsősorban ennek megfelelő kezelése.

A magas színvonalú munka hosszú távon meghozza gyümölcsét. A felvételi interjú beszélgetéseken, kifejezetten figyelik a munkáltatók, hogy a leendő új kolléga rendelkezik-e közösségi perspektívákkal, csapatjátékos-e. Végezheti valaki kiválóan az egyéni munkáját, ha a cég céljait nem sikerül elsajátítania.

Egy vállalati team coachingon, egy csapatépítő tréningen a coachok, trénerek fejlesztik azokat a készségeket, amik szükségesek egy csapatmunkához. Ezek a készségek lehetnek például: jó kommunikáció, sikeres konfliktuskezelés és problémamegoldó gondolkodás, aktív figyelem, mások elismerése, megbízhatóság, együttműködés.